Wizyta dzieci z Żytomierza

 

 

Zostaliśmy też zaproszeni na zajęcia do Akademii Cztery Pory Roku przez panią Beatę Podsiadło. Pani Beata przygotowała dla naszych gości i ich polskich opiekunów w swojej galerii wspaniałe zajęcia produkcji mydełek. Była to bardzo przyjemna, pachnąca przygoda a na zakończenie otrzymaliśmy wyprodukowane przez siebie piękne mydełka.

W sobotę naszych gości przyjęli zalesiańscy harcerze. Hania Sapierzyńska zorganizowała i poprowadziła wraz ze swoimi harcerkami dla ukraińskich uczniów ciekawą grę terenową.

Mamy nadzieję, że wizyta ukraińskiej młodzieży przyniosła wszystkim dużo radości i dobrych doświadczeń.

Na pożegnanie łzom nie było końca ……. Zawiązały się przyjaźnie i pozostały bardzo dobre wspomnienia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Nie mieliśmy żadnych funduszy oprócz tych, które zebrali uczniowie, rodzice, nauczyciele i Rada Rodziców oraz darczyńcy indywidualni. Bez zaangażowania wszystkich dobrych ludzi polskie i ukraińskie dzieci nie przeżyłyby tak cudownego tygodnia. Bez zgody i zaangażowania naszej Pani Dyrektor w ogóle do tego spotkania by nie doszło. Bez polskich rodzin, które zgodziły się przyjąć ukraińskie dzieci, nigdy nie poznałyby one polskiej gościnności.

Składamy podziękowania Radzie Rodziców z Zalesia Dolnego i wspólnocie z Zalesia Górnego za zebranie darów na rzecz ubogich polskich rodzin z Żytomierza.

Wszystkim nauczycielom Szkoły Podstawowej dziękujemy za pomoc w tym projekcie i cierpliwość w znoszeniu niedogodnościom z tym związanych. Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Grzejszczykowi za użyczenie sali na występy ukraińskiego zespołu. Pani Joli Wysokińskiej za dary książkowe dla Ukrainy, a panu Andrzejowi Majewskiemu z Zalesia Dolnego za podarunki z IPNu dla naszych gości.

 

Organizatorzy

Irina Maleszewska Samorząd Szkolny

Agnieszka Gasper Kółko Historyczne

 

 

 

 

menu głównetreść strony