Aktualności - z życia szkoły

Bieżące informacje

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej informuję, że od poniedziałku 29 kwietnia br. szkoła wznawia pracę według normalnego planu zajęć.

Wszystkim Państwu, którzy udzieliliście nam bardzo licznych dowodów wsparcia podczas strajku, serdecznie dziękujemy.

 

Z poważaniem

Marta Blauth – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Drodzy Rodzice i Uczniowie !

Za nami trzy trudne tygodnie. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zrozumienie, które nam Państwo okazywali każdego dnia strajku. W poniedziałek wracamy do szkoły i z nadzieją patrzymy w przyszłość. 

strajkujący nauczyciele

Sytuacja strajkowa - co po świętach? List Burmistrza.

Przed nami kilka świątecznych dni, które są również przerwą w pracy przedszkoli i szkół. Wciąż nie wiemy jednak kiedy placówki oświatowe powrócą do normalnego trybu pracy. Strajk nauczycieli trwa już drugi tydzień, niestety kolejne spotkanie ZNP z rządem nie przyniosło przełomu i nie wypracowane zastało żadne porozumienie.

Z naszych informacji wynika, że w obliczu przeciągających się pertraktacji część nauczycieli w gminie Piaseczno powróciła do pracy, część zamierza powrócić po świętach, są też osoby, które będą kontynuować swój protest. Stąd też w niektórych placówkach przywrócony zostanie normalny tryb pracy, w innych kontynuowana będzie praca w trybie awaryjnym z zapewnieniem jedynie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Przedszkola nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 będą pracowały zgodnie z planem pracy, natomiast Przedszkola nr 3, 8 oraz 11 kontynuują akcję strajkową,  i informacji o możliwej liczbie dzieci, które  zostaną przyjęte na zajęcia opiekuńcze należy szukać w konkretnym przedszkolu.

Z kolei w szkołach sytuacje wygląda zgodnie z otrzymanymi informacjami następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla grupy około 150-200 dzieci

Szkoła Podstawowa nr 2 – będą organizowane zajęcia opiekuńcze, nie wiadomo jak liczna grupa nauczycieli przystąpi do pracy

Szkoła Podstawowa nr 3 – zgodnie z planem ramowym nauczania . Za nauczycieli strajkujących zastępstwa lub Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas 1-8 i Gimnazjum, zerówka pracuje planowo : od 7 do 17, świetlica 1-3 pracuje planowo od 7 do 17, świetlica 4-8 pracuje planowo od 8 do 16

Szkoła Podstawowa  nr 5– od 24.04.2019 r. zajęcia opiekuńcze  od 07:00 do 17:00

Szkoła Podstawowa w Głoskowie  – według planu pracy

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu – zajęcia  opiekuńcze w godz. 07.30-17.30

Szkoła Podstawowa w Chylicach  – zajęcia opiekuńcze 23 kwietnia będą odbywały się w bibliotece i świetlicy szkolnej w godz. 7:00-18:00; W dniach 24, 25,26 kwietnia jeżeli nie będzie odwołany strajk zajęcia opiekuńcze będą w szkole sprawowane w godz. 7:00-18:00

Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie – zajęcia opiekuńcze odbywać się w godz. 7.00 -17.00

Szkoła Podstawowa w Złotokłosie  – zajęcia w godz. 07.30-17.30

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – zajęcia w godz. 08.00-16.00 dla dzieci w liczbie wynikającej z iloczynu niestrajkujących pedagogów i grupy 25 uczniów

Dla tych dzieci, które pozostaną na czas strajku w domu, Centrum Kultury przygotowało specjalną ofertę warsztatową, z którą zapoznać można się tutaj.

Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować Dyrektorom i nauczycielom za sprawne przeprowadzenie egzaminów, strajkującym nauczycielom za wytrwałość, a  rodzicom za cierpliwość i zrozumienie trudnej sytuacji strajkowej.

I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak

Bieżące informacje o pracy szkoły.

Zalesie Górne, 23 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

Nadal trwa akcja protestacyjna w naszej szkole. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego ciągu, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Jak informowaliśmy na początku roku szkolnego, po konsultacjach z Radą Rodziców,  dzień 23 kwietnia jest dniem zajęć opiekuńczych w godzinach  8.00- 16.00. Cały czas są nauczyciele gotowi do sprawowania takiej opieki.

Od środy  24 kwietnia 2019 r. jeżeli nadal będzie trwał strajk, w naszej szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńcze. W obecnym momencie liczymy się z zapewnieniem opieki dla około 200 uczniów. Oczywiście będzie to zależało od liczby osób wyrażających gotowość do pracy, co okaże się rano przed zajęciami.  Jeżeli akcja strajkowa zostanie zawieszona lub zakończona, zajęcia dydaktyczne będą się odbywały według stałego planu lekcji.

Od dnia 24.04 będą wydawane obiady dla dzieci przebywających na terenie szkoły. Jeżeli chodzi o dowóz uczniów, to jeżeli nadal będzie trwał strajk uczniowie będą przywożeni na godzinę 8.00 i odwożeni o godzinie 14.25. Jeżeli będą odbywały się normalne zajęcia dydaktyczne gimbus wróci do  stałych godzin kursowania.                              

Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie obecnej sytuacji.

Z poważaniem

Marta Blauth

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Egzaminy w gminie Piaseczno - list Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Pomimo trwającego strajku, 3 dniowe egzaminy gimnazjalne w gminie Piaseczno rozpoczną się zgodnie z harmonogramem w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:
środa 10.04 – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski
czwartek 11.04 – biologia, chemia, geografia, fizyka oraz matematyka
piątek 12.04 – język obcy – poziom podstawowy i rozszerzony.

Od poniedziałku natomiast rozpoczynają się 3-dniowe egzaminy ósmoklasisty.

Dziękujemy Dyrektorom i nauczycielom za ogromne zrozumienie dla sytuacji uczniów oraz niepokoju ich rodziców. Dzięki temu, mimo strajku dużej liczby nauczycieli, egzaminy w naszej gminie dojdą do skutku. Część nauczycieli przerywa strajk właśnie z powodu udziału w komisjach egzaminacyjnych.

Niestety w związku ze strajkiem, powołując komisje egzaminacyjne, dyrektorzy nie będą wstanie w większości placówek zorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci w domu od środy 10 kwietnia. Dni egzaminów są planowo dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele, którzy nie strajkują, zostaną skierowani do komisji egzaminacyjnych, dlatego zapewnienie w tym czasie dzieciom opieki na terenie szkoły będzie bardzo trudne.

Szanowni Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,

Przez najbliższe dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności, które nabyliście podczas trzech lat nauki w gimnazjum.

Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji kolejnych edukacyjnych planów.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja w polskiej oświacie nie będzie miała wpływu na Wasze samopoczucie i rezultaty osiągnięte na egzaminie.

Życzymy połamania piór.

Z poważaniem,

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

menu głównetreść strony