Aktualności - z życia szkoły

Konkurs: " Jesienny pejzaż wsi"

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY  ,,JESIENNY  PEJZAŻ  WSI”  

 Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Twardowskiego w Chylicach i skierowany jest do uczniów klas I-III.

Prace muszą być wykonane przez uczniów samodzielnie techniką malarską (farby, pastele, kredki) na formacie A3.

Prace należy złożyć u koordynatora etapu szkolnego p. Jadwigi Piotrowskiej ( sala nr 6 )

do 23 listopada 2017 r.

Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę z następującymi danymi:

a)      imię i nazwisko ucznia

b)      wiek i klasa uczestnika

c)      imię i nazwisko nauczyciela

d)      adres i telefon placówki

 

10 najlepszych prac szkolne jury prześle do organizatora konkursu.

15.12.2017r. zostaną podane wyniki konkursu.

Organizator zapewnia nagrody i wyróżnienia.

menu głównetreść strony