Konferencja nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 6 kwietnia 2016 roku, z inicjatywy naszych nauczycielek bibliotekarek, w bibliotece Szkoły Podstawowej w ZSP w Zalesiu Górnym odbyła się konferencja szkoleniowo - informacyjna, na którą zaproszono bibliotekarki ze szkół i bibliotek publicznych Gminy Piaseczno.

Gości powitały Dyrektor Marta Blauth i Wicedyrektor Monika Sochacka – Kukiełka życząc owocnych obrad i zaprosiły do zwiedzenia budynku szkoły. W trakcie swojego wystąpienia pani Dyrektor podkreśliła jak ważna jest praca bibliotekarzy w kształceniu dzieci i młodzieży w trakcie całego procesu edukacyjnego.    

W czasie spotkania zaprezentowano projekty i wszelkie działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC). Wymieniono również doświadczenia dotycząca ewidencji i udostępniania podręczników z dotacji celowej MEN.

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem nowo oddanego budynku zespołu szkół. Szczególną uwagę zwrócili na pomieszczenia bibliotek, izbę pamięci, salę teatralna, laboratoria językowe, sale przyrodnicze. Podziwiali wystrój szkół, kolorystykę pięter ułatwiającą komunikację w podstawówce, wyposażenie oraz umeblowanie pomieszczeń, m.in. fotele i kanapy dla uczniów, stwarzające przyjazną, domową atmosferę (niespotykane w innych szkołach).  

Spotkanie wpłynęło na integrację środowiska bibliotekarzy ze szkół i bibliotek publicznych Gminy Piaseczno, co przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy. Wymiana doświadczeń zaowocuje w przyszłości wzbogaceniem form pracy z czytelnikami i rozwojem czytelnictwa.

Uczestnicy spotkania otrzymają pocztą mailową wypracowane w czasie obrad materiały.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i wyrażono chęć organizacji takich spotkań w przyszłości, jako bardzo potrzebnych dla efektywności pracy bibliotek.

Jolanta Wysokińska

menu głównetreść strony