Szkolny konkurs na logo projektu Erasmus+ "We learn Russian actively"

 I. Warunki uczestnictwa w konkursie:

I etap konkursu jest wewnątrzszkolny.  Mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

Czytaj więcej...

„We learn Russian actively”

 „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”

Od 1 września 2018 roku nasza szkoła bierze udział w dwuletnim międzynarodowym projekcie Erasmus+ „We learn Russian actively” – „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”.

Naszymi partnerami będą szkoły z Litwy, Łotwy i Czech.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych u uczniów uczęszczających na lekcje języka rosyjskiego.

Czytaj więcej...

menu głównetreść strony