Szkolny konkurs na logo projektu Erasmus+ "We learn Russian actively"

 I. Warunki uczestnictwa w konkursie:

I etap konkursu jest wewnątrzszkolny.  Mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

 

II. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 • format A4 lub lub JPG 300 DPI (dostarczony na nośniku elektronicznym - płyta CD, pendrive)
 • logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • łatwo identyfikowane z tematyką projektu (może nawiązywać do symboli państw partnerskich),
 • praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko  wykonawcy, klasa).

 

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Prace należy składać do dnia  09.10.2018r. w szkolnej  bibliotece.

IV.  Jury Konkursu:

I etap szkolny

 • nauczycie plastyki - mgr M. Giersz, mgr M. Zadrąg,
 • nauczyciele języka rosyjskiego - mgr. H. Sierant, mgr I. Maleszewska

II etap - Finał

 • koordynatorzy projektu z państw partnerskich i nauczyciele plastyki

 

V. Kryteria oceny:

 • zgodność prac z tematyką projektu,
 • oryginalność,
 • łatwość zapamiętywania,
 • estetyka wykonania.

 

VI. Wyniki

 Planowana data ogłoszenia wyników konkursu szkolnego - 16.10.2018.

Zwycięska praca weźmie udział w II etapie konkursu, do którego  zostaną zgłoszone projekty ze szkół partnerskich.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone  26.10.2018

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają cząstkową ocenę "celującą" z plastyki.

menu głównetreść strony