„We learn Russian actively”

 „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”

Od 1 września 2018 roku nasza szkoła bierze udział w dwuletnim międzynarodowym projekcie Erasmus+ „We learn Russian actively” – „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”.

Naszymi partnerami będą szkoły z Litwy, Łotwy i Czech.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych u uczniów uczęszczających na lekcje języka rosyjskiego.

 

Chcemy także podczas realizacji projektu poszerzyć wiedzę naszych uczniów na temat geografii, literatury dziecięcej i tradycji kulinarnych państw partnerskich. Wykonanie części zadań projektowych będzie wymagało od uczniów zapoznania się z wybranymi narzędziami TIK (m.in. Storyjumper, Padlet, Kahoot) i wykorzystania ich w praktyce.  

Nauczycielom realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie warsztatu pracy i wymianę doświadczeń. Chcemy poszerzyć ofertę edukacyjną naszej szkoły nie tylko poprzez wprowadzenie do procesu nauczania języka rosyjskiego tematów wykraczających poza podstawę programową, ale także poprzez możliwość kontaktu z innymi użytkownikami języka rosyjskiego. W ten sposób planujemy zwiększyć motywację naszych uczniów do nauki języków obcych.

W czasie realizacji projektu będziemy musieli przygotować szereg zadań mających na celu prezentację naszych tradycji i polskiej kultury, dzięki czemu będziemy uczyć się języka w sposób aktywny ale w większym stopniu skupimy się na aktywnej nauce języka rosyjskiego. Będziemy wraz z uczniami ze szkół partnerskich grać w zabawy podwórkowe, inscenizować rosyjskie przysłowia, śpiewać, rozwiązywać zagadki, recytować wierszyki łamiące języki.

W ramach projektu nauczyciele wraz z uczniami będą wyjeżdżać do szkół partnerskich. Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w naszej szkole w grudniu tego roku. W 2019 roku weźmiemy udział w dwóch wyjazdach. W maju odwiedzimy szkołę na Litwie w miejscowości Alytus, a jesienią wybierzemy się do miasta Beneszow położonego w Czechach. Ostatnią podsumowującą naszą współpracę wizytę zaplanowaliśmy na maj 2020 roku. Uczestnicy projektu spotkają się na Łotwie w mieście Saldus.

Rekrutacja do zagranicznych wyjazdów będzie odbywała się zgodnie z regulaminem, który niedługo ukaże się na stronie szkoły. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a koszty związane z wyjazdami będą  pokrywane ze środków  finansowych Unii Europejskiej przyznanych szkole na realizację przedsięwzięcia.

Wkrótce ukaże się więcej szczegółów na tablicy informacyjnej przy wejściu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Erasmus+”.

I.Maleszewska

menu głównetreść strony