GMINNY KONKURS „ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczym dla klas 4-6 szkół podstawowych, którego przedmiotem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat zwierząt chronionych w Polsce.

GMINNY KONKURS POD HASŁEM

„ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE ”

organizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej finansowanych przez Urząd Gminy Piaseczno.

Program merytoryczny konkursu:

Uczniów obowiązuje znajomość wiadomości i umiejętności rozpoznawania, występowania, biologii, ochrony i znaczenia uwzględnionych w wykazie gatunków ssaków.

Wykaz gatunków objętych  tematyką konkursu:

 

•             kozica północna (Rupicapra rupicapra)

•             żubr europejski (Bison bonasus)

•             wilk (Canis lupus)

•             żbik europejski (Felis silvestris)

•             ryś (Felis lynx)

•             tchórz stepowy (Mustela eversmanii)

•             foka pospolita (Phoca vitulina)

•             świstak (Marmota marmota)

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.            Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody,

• rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,

• kształtowanie świadomości ekologicznej,

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.

2.            Uczestnicy konkursu:

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych

 

3.            Czas trwania i przebieg konkursu

Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Szkołach do 15 maja 2017 r.

Drugi etap Konkursu odbędzie się 31 maja 2017 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 03 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie.

4.            Zasady uczestnictwa w Konkursie

•             Zainteresowane szkoły zgłaszają uczestnictwo do 28. 04. 2017 r.

5.            Forma Konkursu:

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap szkolny – przeprowadzony będzie na terenie macierzystej szkoły.

- uczniowie (indywidualnie) wykonują plakat promujący ochronę ssaków w Polsce. Plakat powinien spełniać następujące kryteria:

- format A3,

- wykonana ręcznie i nawiązująca do hasła konkursu,

- technika prac dowolna,

- prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz zgodę rodziców lub opiekunów na publikacje prac. Termin oddania pracy do nauczyciela przyrody do 11 maja.

II etap międzyszkolny – przeprowadzony w dniu 25 maja 2017 r. w szkołach macierzystych. Uczniowie napiszą test złożony z zadań zamkniętych i otwartych (dotyczący wymienionych 8 gatunków). 

6.            Nagrody konkursowe:

•             Dla zwycięzców przewiduje się dyplomy i nagrody, ufundowane przez : Gminę  Piaseczno.

Pozostałe Informacje do konkursu oraz zdjęcia zwierząt znajdziecie w internetowym atlasie zwierząt:

Zwierzęta. Internetowy atlas królestwa zwierząt  http://www.ekologia.pl

www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta

Encyklopedyczny atlas zwierząt z Polski i ze Świata z podziałem systematycznym i bogatymi ilustracjami. Nazwy, opisy, występowanie i zdjęcia zwierząt.

Zachęcamy do nauki i wygrywania!

menu głównetreść strony