ROK RZEKI WISŁY

 

rok_wisly.jpg - 54.56 KB

 Włączając się w ogólnopolską akcję

ROKU RZEKI WISŁY

Kierujemy projekt edukacyjny do uczniów klas 0-VI

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE PO POLSKIEJ KRAINIE

Ogólne założenie to prezentacja rzeki Wisły w różnych aspektach – przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym.

 

Cele projektu:
Zapoznanie i promowanie idei Roku Wisły.
Rozbudzenie zainteresowań historią i kulturą ojczyzny i własnego regionu.
Podkreślenie roli Wisły – Królowej Polskich Rzek.
Rozwijanie czytelnictwa i poszukiwanie w różnych źródłach wiedzy informacji o rzece.
Kształtowanie postawy proekologicznej młodego człowieka, żyjącego w zgodzie z naturą i w zrównoważonym rozwoju.
Poznanie bioróżnorodności środowiska rzeki Wisły.


Włączając się w ogólnopolską akcję proponujemy działania:
• praca plastyczna prezentującej bieg Wisły – od gór do morza,
• przygotowanie gazetek ściennych o miejscowościach, przez które przepływa Wisła,
• stworzenie w bibliotece szkolnej wystawy literatury o Wiśle,
• przyroda Wisły – świat roślin, ryb, ptaków, ssaków związanych z rzeką - w pracach plastycznych uczniów,
• herby miast i legendy, zwyczaje i obrzędy związane z rzeką,
• Wisła w liczbach.

Film promocyjny (30sek.): http://www.rokwisly.pl/download/media/RRW.mp4

http://www.rokwisly.pl

 

menu głównetreść strony