Obiady - rozliczenia za IX, X, XI, XII 2018

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym

81 1060 0076 0000 3310 0018 5889 

Tytułem:      imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za miesiąc …...............

Prosimy o terminowe wpłaty !

Ilość dni obiadowych na rok 2018
Miesiąc Ilość obiadów Kwota
Wrzesień  18                 81,00 zł
Październik 22                 99,00 zł
Listopad 19

                85,50zł 

Grudzień 15                 67,50 zł
Razem 75              337,50 zł
Koszt jednego obiadu = 4,50 zł

 

menu głównetreść strony