Obiady - rozliczenie od stycznia do czerwca 2019 r.

 

Miesiąc

 

 

Kwota

 

Ilość obiadów

 

Styczeń

 

 

81,00 zł

 

18

 

Luty

 

 

63,00 zł

 

14

 

 

Marzec

 

 

94,50 zł

 

21

 

Kwiecień

 

 

45,00 zł

 

10

(Liczba obiadów może ulec zmianie, ze względu na strajk. Osoby, które już zapłaciły za kwiecień, zapłacą pomniejszoną kwotę w kolejnym miesiącu.)

 

Maj

 

 

90,00 zł

 

20

 

 

Czerwiec

 

 

58,50 zł

 

13

 

Razem

 

 

432,00 zł

 

96

 

Koszt jednego obiadu = 4,50 zł

Można opłacić obiady do końca roku szkolnego.

 

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

 

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym

 

Od 01 lutego 2019 r. zmianie ulega numer konta bankowego za żywienie.
BANK PEKAO SA
95 1240 6351 1111 0010 8768 1742

 

Tytułem:      imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za miesiąc …...............

 

Prosimy o terminowe wpłaty !

 

menu głównetreść strony