Drodzy Rodzice

Zajęcia terapii pedagogicznej maja na celu wspieranie ucznia w pokonywaniu trudności w uczeniu się i osiąganiu, adekwatnej do włożonego wkładu pracy, oceny. Uczeń, który w opinii PP  ma stwierdzoną dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub dyskalkulię powinien być objęty szczególnym wsparciem w szkole.

Czytaj więcej...

Jak uczyć się samodzielnie?

Jak uczyć się samodzielnie?

Podczas wieloletniej pracy terapeutycznej miałam okazję zaobserwować pozytywny wpływ wybranych metod uczenia się na osiągane efekty.Nie chodzi tu oczywiście o uczenie się pamięciowe, metodą liniową, ale o takie sposoby, które wykorzystują naturalne umiejętności ucznia.

Czytaj więcej...

Wspomaganie technik pisania przez ćwiczenia grafomotoryczne

Umiejętności grafomotoryczne należą do najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk.

U jego podłoża znajduje się ogólna sprawność ruchowa dziecka. Osiągnięcie danej sprawności motorycznej zależy od dojrzałości i doświadczeń zdobywanych od pierwszych dni życia.

Dzieci, które uczestniczą w licznych zajęciach ruchowych, eksplorują świat „na sobie”, z reguły wcześniej osiągają specyficzną sprawność ruchową.

Czytaj więcej...

Pomysły na poprawne pisanie

Pisanie jest jedną z podstawowych umiejętności, jaka doskonalisz w szkole. Czy wiesz, że na sprawność pisania mają wpływ Twoje mięsnie? Potrzebujesz, więc, odpowiedniego napięcia mięśniowego. Byś mógł swobodnie pisać, Twój organizm musi zachować odpowiednią równowagę wewnętrzną mięśni. Niektórzy z Was mogą mieć zbyt duże napięcie, a inni obniżone. To z pewnością utrudnia Wam ładne i szybkie pisanie.

POZNAJ ĆWICZENIA STYMULUJĄCE ODPOWIEDNIE NAPIĘCIE MIĘŚNI:

Czytaj więcej...

menu głównetreść strony