Spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną

5 maja 2017 roku gościliśmy w naszej szkole strażaków z OSP Chojnów, którzy w trakcie spotkania przybliżyli uczniom z klas 0-3 wiadomości na temat swojej pracy i przekazali cenne wskazówki m.in.: jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentacji umundurowania i ekwipunku strażaków, a na zakończenie… pokazu „wodnej tęczy”.

Dzięki spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi uczniowie utrwalili wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu.

         W ramach podziękowań za atrakcyjne i ważne zajęcia… dzieci przygotowały i wręczyły własnoręcznie wykonane rysunki.

Eliza Mitak

„ROK RZEKI WISŁY 2017” w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym

Włączając się w ogólnopolską akcję, zaproponowałyśmy naszym uczniom i nauczycielom następujące działania wpisane w autorski projekt edukacyjny „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”:

-        przygotowanie instalacji prezentującej bieg Wisły – od gór do morza (wspólna praca na terenie szkoły).

-        poznanie w różnych aspektach wybranych miejscowości na biegu Wisły i wykonanie na godzinach wychowawczych gazetek ściennych.

-        wykonanie herbów miast nadwiślańskich – udział w projekcie świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej...

„Warsztaty Przyrodnicze – „Leśne Życie”

 10 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy 1b, uczestniczyli w terenowych warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez pracownika Chojnowskiego Parku Krajobrazowego panią Małgorzatę Siutę. Podczas zajęć uczniowie doskonalili nie tylko wiedzę teoretyczną na temat ekosystemu leśnego, ale w bezpośrednim kontakcie z naturą mieli możliwość doświadczyć:

  • Jak należy się poruszać i zachowywać w lesie ?
  • Jak jest rola lasu w życiu człowieka?
  • Jakie rośliny i zwierzęta możemy tam spotkać ?
  • Skąd rośliny i zwierzęta wiedzą, że nadeszła wiosna i dlaczego wczesna wiosna w lesie to życiowa szansa dla kwiatów?
  • Jakie kwiaty są zwiastunami wiosny?
  • Które ptaki wracają wiosną z „ciepłych krajów”

 

Eliza Mitak

Płynie Wisła płynie

W ramach obchodów „ Roku Rzeki Wisły”, uczniowie klasy 1b na zajęciach edukacyjnych rozbudzali swoje zainteresowania czytelnicze, muzyczne  i plastyczne, pogłębiając tym samym wiedzę na temat „ Królowej Polskich Rzek”…

Eliza Mitak

Namibia

4 kwietnia szereg klas w szkole podstawowej miało okazję doświadczyć ciekawego wydarzenia, jakim było slajdowisko dotyczące Namibii. Dzieci oglądały zdjęcia zwierząt i krajobrazów, uczyły się o zwyczajach i kulturze panujących wśród tubylców oraz mogły się dowiedzieć o różnicach między naszymi dwoma światami. Zdjęcia udomowionych gepardów, wraków statków, słoni, hipopotamów oraz malutkich jaszczurek bardzo im się podobały. Najlepsze w tym doświadczeniu było jednak to, że pokaz odbył się w języku angielskim. Był to zatem świetny sprawdzian jak nasi uczniowie radzą sobie z rozumieniem tekstu mówionego i egzamin ten przeszli śpiewająco. Rozumieli niemal wszystko. Czasem trzeba było coś powtórzyć, a najtrudniejsze i specjalistyczne kwestie były podawane po polsku, jednak nawet fragmenty o anatomii zwierząt czy zwyczajach ludzi nie stanowiły problemu. Uważam to wydarzenie za wielki sukces i bardzo dziękuję pani Barbarze Raczko za to, że zorganizowała go dla nas.

Sebastian Sęk

menu głównetreść strony