VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 30 września 2016r. obchodziliśmy VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna mająca na celu utrwalenie tabliczki mnożenia.

            Nasza szkoła znalazła się w gronie prawie trzech tysięcy szkół z całego świata, które wzięły udział w tym wydarzeniu.

            Z uczniów klas VIc i VId wyłoniono osoby znające bezbłędnie tabliczkę mnożenia. Stały się one ekspertami i egzaminatorami. Następnie ta ponad dwudziestoosobowa grupa uczniów, pod opieką pani mgr Eweliny Głogowskiej, sprawdzała „tabliczkową wiedzę” na terenie całej naszej szkoły (również gimnazjum) i Zalesia Górnego. Sprawdzaliśmy znajomość tabliczki mnożenia wśród dzieci i dorosłych, a przede wszystkim wśród naszych nauczycieli. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania, otrzymały naklejki z napisem „Jestem Mistrzem Tabliczki Mnożenia” .

            W szkole akcja była bardzo udana- egzaminowani bez większych trudności odpowiadali na zadawane im pytania. Natomiast niektórzy mieszkańcy Zalesia uciekali w popłochu bądź odmawiali odpowiedzi.

            Wszystkim uczestnikom podobała się taka nauka przez zabawę. Akcja ta dostarczyła mam niezapomnianych wrażeń.

 

Piotr Dyrda 6c

Spotkanie z p. Barbarą Kolago i p. Tadeuszem Belerskim

Nasza szkołę na zaproszenie p. dyrektor Marty Blauth odwiedziła pani Barbara Kolago, muzyk, kompozytor, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz dyrektor festiwalu „ Piosenka, uśmiech i my”. Pani Barbara Kolago napisała bardzo dużo piosenek dla dzieci i młodzieży do programów radiowych oraz dla telewizji.

Dzisiejsze spotkanie miało formę zajęć edukacyjnych. Zespół wokalny przywitał panią Kolago piosenką „ Chodźmy do parku i Polny strach. Muzykę do tych piosenek napisała pani Barbara Kolago. Bardzo podobało się wykonanie tych piosenek przez naszych uczniów, co zaowocowało zaproszeniem na festiwal z jedną z tych piosenek. Następnie uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje piosenka, jak trudna i żmudna jest praca kompozytora. Kolejnym punktem spotkania była nauka piosenki, która poprowadziła pani Barbara Kolago. Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pytania. Na spotkaniu był także obecny pan Tadeusz Belerski- dziennikarz, publicysta autor wielu publikacji. Obecnie jest prezesem fundacji Muzyczny krąg, która zajmuje się prezentacją, promocją uzdolnionych dzieci  artystycznie. Od pana Tadeusza Belerskiego nasza szkoła otrzymała do biblioteki szkolnej kilka książek o Januszu Korczaku. Otrzymamy jeszcze książkę Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

Na zakończenie spotkania pani Barbara Kolago i pan Tadeusz Belerski zaprosili naszych uczniów na festiwal „ Piosenka uśmiech i my”, który odbędzie się 17 września 2016r. Wystąpią na nim soliści i zespół wokalny „ Zalesiańskie nutki” z piosenka festiwalową, a także zaśpiewają piosenkę Polny strach.

Grażyna Babińska


IV Konkurs "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją"

W ramach „ Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją” w dniach 17.marca 2016 roku przeprowadzony został konkurs ortograficzny dla uczniów z klas 3-6, którzy popełniają błędy ortograficzne.

  Organizatorem IV edycji Konkursu Ortograficznego jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń mieszczące się w Warszawie przy ul. Starej 4.
  W dniu 17.03 br. uczniowie z klas 3-6 uczestniczyli w wewnątrzszkolnym etapie konkursu. Zgłosiło się ponad 30 uczniów. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę z zasad poprawnej pisowni. Przygotowania trwały przez dwa tygodnie, w czasie których dziewczynki i chłopcy na zajęciach i w domu utrwalali wiedzę z tego zakresu.
Każdy uczeń biorący udział w wewnątrzszkolnym etapie konkursu otrzymał ocenę bardzo dobrą lub celującą z języka polskiego.
Pragnę podkreślić dobrą współpracę z paniami polonistkami, które z nieukrywaną radością nagrodziły swoich uczniów dobrymi ocenami, chwaląc przed całą klasą z osiągniętego sukcesu.
 Czwórka wyłonionych finalistów, po jednym na każdym poziomie nauczania tj. z klas 3- Julia Dyrda, z klas 4- Milena Makowska, z klas 5- Piotr Dyrda i z klas 6- Piotr Chmielewski 13. kwietnia br. pojechała na międzyszkolny etap do Warszawy. Uzyskali bardzo dobre wyniki.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi i determinacji w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy z zakresu poprawnej pisowni ortograficznej. Warto pisać poprawnie po polsku, robić coraz mniej błędów ortograficznych i cieszyć się z pokonywania trudności.
 Zachęcam do uczestnictwa w następnych edycjach wszystkich uczniów, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę z zakresu poprawnej pisowni.
                                                                        koordynatorka
                                                               Alicja M. Szostakowska
Pragnę podziękować pani Kindze Santorek- Gawron za pomoc w organizacji.
 
 
menu głównetreść strony